Search this site:

Staff

 The current position: Whole > School Profiles > Staff

Deans of the school

 • Professor Weizhong Zhou
 • Professor Guoqing Wang

Academic Staff

 • Professor Shaofeng Yuan
 • Dr Xiang Chen
 • Lei Cheng
 • Xiaoyue Jiang

Administrative Staff

 • Guoying Ding
 • Mingcai Qian
 • Ji Wang
 • Weizhe Liu
 • Di Qiu
 • Yidan Wang